menu

З історії
Державний вищий навчальний заклад «Нововолинський електромеханічний коледж» заснований у 1958 році як гірничо-будівельний технікум згідно постанови Львівського раднаргоспу №161 від 22. 04. 1958р. До 1976 року навчальний заклад здійснював підготовку спеціалістів для гірничої промисловості.
Наказом Мінелектротехпрому СРСР № 282 від 10.06.1976 р. гірничо-будівельний технікум був перепрофільований та перейменований в Нововолинський електромеханічний технікум і розпочав підготовку спеціалістів для електротехнічної промисловості.
У 2008 році на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 412 від 15.05.2008р. Нововолинський електромеханічний технікум перейменовано у Державний вищий навчальний заклад «Нововолинський електромеханічний коледж». 

Основною метою діяльності коледжу є забезпечення умов для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців, які б задовольняли потреби нашої держави в розбудові національної економіки.
Коледж надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 636459 від 10.06.2015 р).
Коледж включено до Державного реєстру вищих навчальних закладів України (реєстрація № 03–Д-485 від 24.02.2008р.)
Організація діяльності і управління в коледжі проводиться у відповідності із Законом України «Про вищу освіту», Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти, Статуту коледжу, затвердженого МОН України 14.07.2008 р., із доповненнями та змінами, затвердженими 23.03.2010 р., зі змінами, затвердженими 07.06.2011 р. та зі змінами, затвердженими 08.05.2013 р. 

Cтановлення і розвиток в Україні ринкової інфрастуктури у 90-х роках ХХст. суттєво змінили економічне, інформаційне та правове середовище функціонування всіх складових ланок економіки, викликавши необхідність формування нових підходів до організації підготовки молодших спеціалістів. Саме це зумовило потребу у підготовці молодших спеціалістів економічного спрямування і спричинило доцільність відкриття в 1992 – 1993 навчальному році в Нововолинському електромеханічному технікумі спеціальності 5.050107 “Економіка підприємства” за напрямом 0501 “Економіка і підприємництво”. У цьому ж навчальному році було здійснено перший прийом студентів і сформовано дві навчальні групи, кураторами яких призначили викладачів Гебуру О.М. і Орлову Л.П.
За період функціонування спеціальності підготовлено більше чотирьох тисяч молодших спеціалістів за денною і заочною формою навчання.
Географія підготовки фахівців за даною спеціальністю дуже широка. Випускниками є не тільки мешканці Волинської області, але й м. Кузнецовська Рівненської обасті, де тривалий час функціонував навчально-консультативний пункт НЕМТу, Львівської, Закарпатської та інших областей.
З моменту створення спеціальності навчальний процес за професійними дисциплінами забезпечувала циклова комісія економічних дисциплін у складі: Гебури О.М., Ятчук В.С., Охримович О.М., Стельмащука І.А., Орлової Л.П.
Згодом циклова комісія поповнилась новими викладачами: Румянцевою Г.І., Терес М.М., Галкіною Н.П., Балабан Р.І., Пемпко Л.К., Дячун (Харчук) Л.М., Рижук І.А., Камінською О.Ю., Регешук А.М., Пащук Т.М.
Сьогодні Галина Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів ТНЕУ
У 2014 році у коледжі відкрито нову спеціальність «Інформаційна діяльність підприємства», орієнтовану на сучасні потреби ринку.
Навчання за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Інформаційна діяльність підприємства» у Нововолинському електромеханічному коледжі дає змогу отримати міцні базові знання і професійні навички, які є необхідними для подальшої роботи або навчання.
 Важливим напрямком підготовки майбутніх фахівців-спеціалістів є науково-дослідницька робота студентів, яка включає участь в конкурсах (написання творчих робіт), роботу в гуртку “Бізнес-клуб”, підготовку рефератів, тестів, кросвордів тощо.


З впевненістю можна констатувати, що у Нововолинському електромеханічному коледжі вже накопичено певний досвід організації студентської науково-дослідницької та творчої роботи.
Починаючи з 2002 року студенти спеціальності «Економіка підприємства» беруть участь у наукових студентських конференціях різних рівнів, є переможцями регіональних та учасниками Всеукраїнських конкурсів.Першими переможцями ІІІ регіонального конкурсу “Молода економіка” стали Богдан Аліна (гр. 1-ЕП-00), Борейко Наташа (гр. 4-ЕП-00), Гаврисюк Юлія (гр.1-ЕП-00).Їх роботи на теми “Проблеми і перспективи соціальної політики в Україні” (Богдан А., Гаврисюк Ю.), “Інвестиційна політика органів влади місцевого рівня” (Борейко Н.) були відзначені грамотами і грошовими нагородами.
Студентка Богдан А., як призер регіонального конкурсу, брала участь у Всеукраїнській конференції за підсумками конкурсу у м. Києві.
Серед переможців конкурсів наступних років були: Мороз О., Малюх Д., Ятчук Л., Цьох А., Бандура О., Голубовський І., Шевчук А., Ручинська Л., Зуб О., Дума В., Камінський С., Страдомський А., Гут А., Батюк О., Ігнатюк І., Войтюк А., Растовська Н., Завидовська К., Пундик Т. та ін.
У 2008 році переможцями конкурсів молодих економістів стали  Приймак Юлія (гр. 3ЕП - 05), Кроква Оксана (гр. 2-ЕП-06).
У 2013 році п’ятеро студентів ІІІ курсу брали участь у науковій конференції «Розвиток України в ХХІ столітті», яка проводилась Нововолинським факультетом ТНЕУ. Серед 20 учасників конференції студент нашого коледжу Левчук Іван посів ІІ місце.
 У 2015 році  у науковій конференції «Молодь як стратегічний  потенціал розбудови національної економіки» у м. Луцьку Семінський Андрій, Гаврилюк Оксана, Харук Дарина, Музинська Аліна були відмічені грамотами, а Сорока Богдана  у УІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,  аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» отримала диплом І-го ступеня у номінації найкращої доповіді  за кращу доповідь з напрямку досліджень: «Наукове обґрунтування впровадження інформаційних технологій і обліку, аналізі та контролі».

 У квітні 2016 року студентки гр.1ЕП-14  Гелевич Каріна і  Лаврега Галина зайняли ІІ місце, а Гуцкалова Марія - ІІІ місце у ІУ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференціїї "Економіка підприємства: теорія і практика", яка проходила у м Луцьку в Луцькому Національному технічному університеті.


1 коментар: