Спеціальність "Економіка підприємства"

галузь знань
Управління та адміністрування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)

ліцензія АЕ № 636459 від 10.06.2015 року

термін навчання:
на базі повної середньої освіти
(після 11 класу)
денна форма - 1 рік 10 місяців
заочна форма - 1 рік 10 місяців
на базі неповної середньої освіти (після 9 класу)
денна форма - 2 роки 10 місяців

кваліфікація: технік-економіст

Диплом молодшого спеціаліста-економіста дає змогу працювати на посадах: економіста,  бухгалтера, нормувальника на підприємствах та в організа­ціях, в банківських та фінансових установах

Підготовку молодших спеціалістів з економіки підприємства коледж здійснює з 1992 року.
Наші випускники працюють на посадах економістів, бухгалтерів, нормувальників на підприємствах, банках, відділеннях державного казначейства, державній податковій інспекції, комунальних службах та інших державних установах та приватних організаціях.
Відгуки про наших випускників від підприємств та вищих навчальних закладів свідчать про високу професійну підготовленість наших спеціалістів.
Значна увага при підготовці молодших спеціалістів приділяється науково-пошуковій роботі студентів, участі у конференціях, конкурсах. Студенти спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ("Економіка підприємства") – постійні учасники Всеукраїнських і регіональних  конкурсів молодих  економістів, неодноразово займали призові місця серед вищих навчальних закладів Волинської області І-ІV рівнів акредитації.
Підготовка за професійно-орієнтованими дисциплінами здійснюється викладачами комісії економічних дисциплін,  у  складі  якої  9  викладачів.
З метою постійного вдосконалення нав­чального процесу викладачі комісії впро­ваджують активні форми і методи нав­чання, створюють методичні посібники і навчальні комплекси, що значно підвищує рівень знань студентів.
Підготовка молодших спеціалістів з економіки підприємства здійснюються з використанням сучасної комп’ютерної техніки, що дає змогу сформувати професійні вміння роботи з комп’ютером.

Протягом навчання студенти проходять чотири практики:
 • навчальна комп’ютерна практика
 • навчальна з економіки підприємства
 • виробнича практика (проходить на підприємстві, організації або банківських та фінансових установах)
 • практикум· 1С бухгалтерія

Після закінчення коледжу випускники спеціальності  "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ("Економіка підприємства") можуть про­довжити навчання із скороченим терміном (приймаються на ІІІ курс за співбесідою) в університетах з якими укладені договори:
 • Хмельницькому національному університеті
 • Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди
 • Національному університеті “Львівська політех­ніка”
 • Луцькому національному технічному універси­теті
 • Тернопільському національному економічному універ­ситеті
 • Тернопільському державному технічному університеті імені І.Пулюя 
 • Більшість наших випускників продовжує нав­чання у вищеперерахованих вузах на державній і контрактній формі навчання.

 Плата за навчання в коледжі на даній спеціальності складає 530 грн. на місяць (5300 грн. на рік), що в декілька разів менше ніж у вузах ІІІ-ІV рівня акредитації

Ваше бажання, помножене на наше вміння навчати, забезпечить освіту сучасного рівня, яка орієнтована на майбутнє. 

Детальніше  про навчальний план, дисципліни можна подивитись за посиланням:http://nemkekonom.blogspot.com/

Немає коментарів:

Дописати коментар