menu

Спеціальність "Економіка підприємства"

галузь знань
Управління та адміністрування

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Економіка підприємства)

ліцензія АЕ № 636459 від 10.06.2015 року

термін навчання:
на базі повної середньої освіти
(після 11 класу)
денна форма - 1 рік 10 місяців
заочна форма - 1 рік 10 місяців
на базі неповної середньої освіти (після 9 класу)
денна форма - 2 роки 10 місяців

кваліфікація: технік-економіст

Диплом молодшого спеціаліста-економіста дає змогу працювати на посадах: економіста,  бухгалтера, нормувальника на підприємствах та в організа­ціях, в банківських та фінансових установах

Підготовку молодших спеціалістів з економіки підприємства коледж здійснює з 1992 року.
Наші випускники працюють на посадах економістів, бухгалтерів, нормувальників на підприємствах, банках, відділеннях державного казначейства, державній податковій інспекції, комунальних службах та інших державних установах та приватних організаціях.
 Випускники спеціальності можуть адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності як: менеджмент, маркетинг, бухгалтерський облік, фінанси
Відгуки про наших випускників від підприємств та вищих навчальних закладів свідчать про високу професійну підготовленість наших спеціалістів.
Значна увага при підготовці молодших спеціалістів приділяється науково-пошуковій роботі студентів, участі у конференціях, конкурсах. Студенти спеціальності "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ("Економіка підприємства") – постійні учасники Всеукраїнських і регіональних  конкурсів молодих  економістів, неодноразово займали призові місця серед вищих навчальних закладів Волинської області І-ІV рівнів акредитації.
Підготовка за професійно-орієнтованими дисциплінами здійснюється викладачами комісії економічних дисциплін,  у  складі  якої  11  викладачів.
З метою постійного вдосконалення нав­чального процесу викладачі комісії впро­ваджують активні форми і методи нав­чання, створюють методичні посібники і навчальні комплекси, що значно підвищує рівень знань студентів.
Підготовка молодших спеціалістів з економіки підприємства здійснюються з використанням сучасної комп’ютерної техніки, що дає змогу сформувати професійні вміння роботи з комп’ютером.


За період навчання у коледжі студенти спеціальності освоюють знання як з  дисциплін гуманітарного, соціально-економічного  циклу, так і  професійної та  практичної  підготовки:
Економіка підприємства
Фінанси підприємства
Бухгалтерський облік
Статистика
Фінанси
Планування та організація діяльності підприємства
Фінансовий облік
Інформаційні системи і технології на підприємствах
Економіка інормування праці
Управління витратами
Податкова система
Економічний аналіз
Менеджмент
Маркетинг
Господарське законодавство
Страхування
Економічна статистика
Інвестування
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Аудит
Психологія та етика ділових відносин

Поряд  з теоретичним курсом студенти отримують практичні навики на практиках:
- навчальної практики з економіки підприємства
- комп'ютерної практики
- виробничої технологічної практики
- практикуму із сучасних бухгалтерських програм (1С Бухгалтерія та ін) 

Випускник коледжу може продовжити навчання за скороченим терміном (приймаються на ІІІ курс без ЗНО) в академіях, університетах, в тому числі у таких навчальних закладах:
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя
Луцький національний технічний університет
Національний університет "Львівська політехніка"
Хмельнитцький національний університет
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Тернопільський національний економічний університет та ін.
Більшість наших випускників продовжує навчання у цих навчальних закладах на державній формі навчання
 


Ваше бажання, помножене на наше вміння навчати, забезпечить освіту сучасного рівня, яка орієнтована на майбутнє. 

Детальніше  про навчальний план, дисципліни можна подивитись за посиланням:http://nemkekonom.blogspot.com/

Немає коментарів:

Дописати коментар