menu

Спеціальність "Інформаційна діяльність підприємства"


Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
(Інформаційна діяльність підприємства)

галузь знань:   «Управління та адміністрування»

термін навчання:

на базі повної середньої освіти (після 11 класу) денна форма - 1 рік 10 місяців

на базі неповної середньої освіти (після 9 класу) денна форма - 2 роки 10 місяців

кваліфікація: молодший спеціаліст  з   інформаційної   діяльності

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Інформаційна діяльність підприємства) - відповідь на вимогу часу, нагальна потреба інформаційного суспільства. Випускники цієї спеціаль­ності можуть опрацьовувати внутрішню та зовнішню інформацію, що використовується для управ­ління підприємствами, вивчати структури та етапи побудови інформаційних систем і технологій на підприємствах, аналізувати закони, принципи управління соціально-економічними системами.
        «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Інформаційна діяльність підприємства) є досить перспективною спеціальністю і на це є низка об'єктивних чинників, а саме:
 • Важлива роль електронного документа в сучасному світі;
 • · Носій різноманітної інформації і канал соціальної комунікації;
 • · Засіб збереження, реєстрації і передання інформації у просторі і часі;
 • · Об'єкт охорони інтелектуальної власності та захисту авторських прав;
 • · Зростання ролі інформаційних процесів у всіх різновидах людської діяльності;
 • · Прояв спільної основи, притаманній багатьом інтелектуальним напрямам суспільного розвитку;
 • · Посилення високоякісного інформаційного забезпечення керівництва соціального управління.

Основні дисципліни, які забезпечують фахову підготовку:

·    Планування та організація виробничої діяльності підприємства;
·        Інформаційний бізнес;
·       Інформаційна діяльність підприємства;
·       Електронна комерція;
·       Економічна кібернетика;
·       Ціноутворення;
·       Управління витратами;
·      Інформаційні системи і технології на підприємстві;
·     Офісні системи і електронний документообіг;
·      Інтернет-технології в інформаційній діяльності;
·      Захист інформації на підприємстві;
·       Основи алгоритмізації та програмування;
·        Нормативна база інформаційної діяльності підприємства;
·        Управління інформаційними ресурсами.

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня "Моло­дший спеціаліст":

 •       Технік з конфігурованої комп'ютерної системи;
 •  Технік з обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
 •  Технік із системного адміністрування;
 •  Технік-програміст;
 •  Фахівець з інформаційних технологій;
 •  Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 •  Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну); 
 •  Технік-оператор з електронного устаткування;
 •  Організатор діловодства.
Після закінчення коледжу випускники спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Інформаційна діяльність підприємства)  можуть про­довжити навчання із скороченим терміном (приймаються на ІІІ курс по співбесіді) в університетах з якими укладено договори:

 • Хмельницькому національному університеті
 • Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди
 • Національному університеті “Львівська політех­ніка”
 • Луцькому національному технічному універси­теті
 • Тернопільському національному економічному універ­ситеті
 • Тернопільському державному технічному університеті імені І.Пулюя

Плата за навчання в коледжі на даній спеціальності складає 530 грн. на місяць (5300 грн. на рік), що в декілька разів менше ніж у вузах ІІІ-ІV рівня акредитації

Ваше бажання, помножене на наше вміння навчати, забезпечить освіту сучасного рівня, яка орієнтована на майбутнє.


Немає коментарів:

Дописати коментар