Вступнику

 Державний вищий навчальний заклад «Ново­волинський електромеханічний коледж»
 
оголошує прийом слухачів на платні очні підготовчі курси


Програма підготовки включає:
  • 100 годин з мате­матики
  • 50 годин з української мови
За умовами прийому до вступу у вищі навчальні заклади особам, які закінчили денні підготовчі курси, для вступу у коледж, додається до 4-х балів за результатами підсумкової атестації

Для зарахування на підготовчі курси необхідно подати:
1.   Заяву на ім’я директора,
2.   Квитанцію про оплату за навчання.
Прийом  заяв з  1.10.17 року. Початок занять  в міру формування груп.

 Спеціальність
“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
спеціалізація «Економіка підприємства»
термін навчання:
денна форма-2 роки 10 місяців
заочна форма-1 рік 10 місяців
кваліфікація: технік  – економіст

Диплом молодшого спеціаліста-економіста дає змогу працювати на посадах:
економіста
бухгалтера
нормувальника на підприємствах та в організа­ціях
в банківських та фінансових установах
 
Спеціальність
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
спеціалізація «Інформаційна діяльність підприємства»
напрям «Економічна кібернетика»
термін навчання:
на базі неповної середньої освіти (після 9 класу)
денна форма - 2 роки 10 місяців
кваліфікація: молодший спеціаліст  з   інформаційної   діяльності

Диплом молодшого спеціаліста з   інформаційної   діяльності  дає змогу працювати на посадах:

Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
Технік з конфігурованої комп’ютерної техніки
Технік з підготовки технічної документації
Технік із системного адміністрування
Технік-програміст;
Фахівець з інформаційних технологій;
 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну);
Технік-оператор з електронного устаткування;
 Організатор діловодства.

Підготовчі курси – це істотна допомога при вступі у коледж

Вступники складають іспити:
математика (усно)
українська мова – диктант

Конкурсний бал для вступу на основі базової загальної середньої освіти розраховується  за формулою
(КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,
де П1 - оцінка вступного іспиту з математики;
 П2 - оцінка вступного іспиту з української мови;
А - середній бал документа про базову загальну середню освіту,
ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до 4 балів при вступі на спеціалізації
«Обслуговування та ремонт електропобутової техніки»,
«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд », «Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування»

Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою.

(витяг з Проекту Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 ро

Наша адреса:
ДВНЗ «Нововолинський
електромеханічний коледж»
вул. Шахтарська, 16
м.Нововолинськ, 45400

  
Телефони для довідок:
Заступники директора (03344) 3-10-66, 3-25-92
Підготовче відділення (03344) 3-12-04

Банківські реквізити коледжу:
ДВНЗ «Нововолинський
електромеханічний коледж»
р/р  31253260102616 код 04656909
Банк ДКСУ  МФО  820172
За підготовчі курси
Вартість навчання за весь період складає 790 грн.

Дізнайтесь про нас більше  www.nemk.com.ua
З Проектом Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році можна ознайомитись за посиланням

Немає коментарів:

Дописати коментар