menu

Співпраця з ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

  Після закінчення коледжу випускники спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») можуть продовжити навчання на державній і контрактній формі навчання із скороченим терміном навчання в університетах за спеціальностями галузі знань 07 "Управління та адміністрування"
       Найбільш поширеними, де навчаються наші випускники, є такі навчальні заклади:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя  

  http://tntu.edu.ua/?p=uk/main/
  Луцький національний технічний університет

  http://lutsk-ntu.com.ua/uk
  Національний університет "Львівська політехніка"   Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
  Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету
   https://www.wunu.edu.ua/novovolynsk-faculty/?do=cat&category=novovolynsk-faculty/