menu

Співпраця з ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

  Після закінчення коледжу випускники освітньо-професійних програм «Економіка підприємства», «Інформаційна діяльність підприємства»  («Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») можуть продовжити навчання на державній і контрактній формі навчання із скороченим терміном (приймаються на ІІІ курс за співбесідою) в університетах, з якими з якими укладені договори, а також в інших вищих навчальних закладах за спеціальностями:
  • Економіка підприємства
  • Фінанси і кредит
  • Облік і аудит
  • Маркетинг

Випускники спеціальності «Інформаційна діяльність підприємства», крім вище зазначених, можуть також продовжити навчання за напрямом «Економічна кібернетика».

     Найбільш поширеними, де навчаються наші випускники, є такі навчальні заклади:Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя  

http://tntu.edu.ua/?p=uk/structure/faculties/fpd
Хмельницький національний університет
(дистанційна форма навчання, денна форма навчання)
Консультативний пункт знаходиться в ДВНЗ "НЕМК" 

http://ef.khnu.km.ua/Луцький національний технічний університет

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/fakultet-obliku-ta-finansiv-fof
Національний університет "Львівська політехніка" 
(філія у м. Володимир-Волинський):
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Тернопільського національного економічного університету
 http://www.tneu.edu.ua/faculty/novovolynsk-faculty