menu

Наукова сфера

 Про  якісну професійну підготовку  молодших спеціалістів у НЕМК свідчать досягнення наших випускників у науковій  сфері.

 Наукова сфера

Івашко Олена Анатоліївна -  

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування  Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
 
У 2001 р. закінчила з відзнакою Нововолинський електромеханічний технікум за спеціальністю "Економіка підприємства". 
У 2004 р. з відзнакою закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю “Фінанси” та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.
З 2004 по 2008 р. працювала викладачем економічних дисциплін у Нововолинському електромеханічному технікумі.
З 2006 по 2010 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного економічного університету без відриву від виробництва.
В 2010 р. захистила дисертацію «Фінансовий механізм реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності» у Львівському національному університеті імені Івана Франка й одержала вчену ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
Є стипендистом програми Kirkland Research, що фінансується Польсько-Американською Фундацією «Wolnośc» та стипендистом Кабінету Міністрів України.
Викладає навчальні дисципліни: “Фінанси”, “Ринок фінансових послуг”, “Податкова політика”.
Авторка більше 100 наукових та навчально-методичних праць. Дзіковська  Юлія Миколаївна - кандидат технічних наук

Закінчила у 2008 році Нововолинський електромеханічний технікум за спеціальністю «Економіка підприємства».
У 2013 році отримала ступень магістра з економічної кібернетики після закінчення Хмельницького національного університету та магістра з управління якістю після закінчення Національного університету «Львівська політехніка».

У 2017 році захистила дисертацію «Нормативно-технічне забезпечення вимірювань розподілу температури теплового поля об’єктів промисловості та медицини».Римар (Малиновська) Ольга Григорівна - кандидат економічних наук

Закінчила НЕМТ за спеціальністю «Економіка підприємства». Захистила кандидатську дисертацію у 2012 році. Працювала на посаді доцента кафедри фінансів Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту ТНЕУ.   

  
    Почтарук Інна Станіславівна - кандидат економічних наук.
    Закінчила Нововолинський електромеханічний технікум за спеціальністю «Економіка підприємства».у 1995 році.  Директор з економіки ДП «Волиньвугілля».

Луцюк Ірина Віталіївна

Закінчила Нововолинський електромеханічний коледж у 2007 році за спеціальністю «Економіка підприємства». Впродовж 2007-2011 рр. навчалась у Національному університеті "Львівська політехніка" та отримала диплом магістра з обліку і аудиту.
З вересня 2011 року працює на посаді асистента кафедри обліку Національного університету «Львівська політехніка». Викладає дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І», «Облік у бюджетних установах».
Є автором/співавтором понад 20 наукових та 15 навчально-методичних праць у сфері обліку, контролю та аналізу. Входить до організаційного комітету щорічних міжнародних наукових студентських конференцій та всеукраїнської наукової інтернет-конференції.
Працює над кандидатською дисертацією на тему «Облік і контроль витрат в системі управління якістю продукції».

Немає коментарів:

Дописати коментар